18001711       cty.otojacvn@gmail.com

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

           
           

 Bảng quy định hạn mức bảo hành các dòng Xe Tải JAC tại Việt Nam

 STT  CHỦNG LOẠI XE  THỜI GIAN SỐ KM  GHI CHÚ 
 1

Tất cả các dòng xe tải nặng: 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4,

8 x 4 , 8 x 2 , 10 x 4, đầu kéo, ...

03 Năm 100.000 Km Xe nhập khẩu
2

Tất cả các dòng xe tải nặng chuyên dùng:

Xe be, xe bồn, xe cẩu,...

02 Năm  60.000 Km
 3 Tất cả các dòng xe tải nhẹ N721 05 Năm  150.000 Km

Xe lắp ráp

trong nước

4 Tất cả các dòng xe tải nhẹ còn lại 03 Năm 100.000 Km