01234569979       18001711

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

           
           

 Bảng quy định hạn mức bảo hành các dòng Xe Tải JAC tại Việt Nam

 STT  CHỦNG LOẠI XE  THỜI GIAN SỐ KM  GHI CHÚ 
 1

Tất cả các dòng xe tải nặng: 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4,

8 x 4 , 8 x 2 , 10 x 4, đầu kéo, ...

03 Năm 100.000 Km Xe nhập khẩu
2

Tất cả các dòng xe tải nặng chuyên dùng:

Xe be, xe bồn, xe cẩu,...

02 Năm  60.000 Km
 3 Tất cả các dòng xe tải nhẹ N721 05 Năm  150.000 Km

Xe lắp ráp

trong nước

4 Tất cả các dòng xe tải nhẹ còn lại 03 Năm 100.000 Km